Tips bij het trailerladen

Als mens vinden we het heel vanzelfsprekend om van punt A naar B te reizen in een gemotoriseerd voertuig. Voor paarden is zichzelf op deze manier verplaatsen heel wat minder vanzelfsprekend. Er zijn heel wat paarden met zogenaamde trailerlaadproblemen. Het feit dat je dit blogbericht aan het lezen bent, wil misschien zeggen dat ook jouw (verzorg-)paard misschien moeilijk te laden is.

In het verleden heb ook ik met mijn eigen paarden problemen gehad met trailerladen. Doorheen de jaren ben ik tot inzichten gekomen en weet ik wat wel, en vooral wat niet werkt. In dit blogbericht probeer ik enkele tips te geven om met het trailerladen aan de slag te gaan.